Dumni z Koszalina

ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTÓW DROGOWYCH W CIĄGU AL. MONTE CASSINO

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostów, rozbiórka istniejących mostów, Budowa nowego mostu o długości 238,4 m i szerokości 25,5 m wraz z infrastruktura towarzyszącą , Budowa nowego układu drogowego z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu, rozbiórka i budowa sieci wodociągowej, rozbiórka i budowa kanalizacji deszczowej, rozbiórka i budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego, przebudowa al. Monte Cassino na odcinku od ul. Kutrzeby do ul. Franciszkańskiej o długości około 272 m, przebudowa ul. Kutrzeby od al. Monte Cassino do skrzyżowania z ul. Kutrzeby o długości 84 m.

Wykonawca: konsorcjum firm INTOP Skarbimierzyce Sp. z o.o. oraz INTOP Warszawa Spółka z o.o.

Koszt: 46 916 814,08 zł

Termin realizacji: 10.07.2023 r.