Dumni z Koszalina

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W WODNEJ DOLINIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „ZAKOCHAJ SIĘ W WODNEJ DOLINIE NA NOWO” (KBO)

 Remont istniejących nawierzchni ciągów komunikacyjnych o powierzchni 7197 m2w technologii Hanse Grand Robust

Wykonawca: P.I.B. „MAGRO” inż.. Andrzej Grochowina

Koszt: 687 751,67 zł

Termin realizacji: w trakcie realizacji – termin zakończenia 10.07.2023 r.