Dumni z Koszalina

FINANSOWANIE KAMPANII

Na podstawie art. 140 § 2 Kodeksu wyborczego rejestr wpłat na konto komitetu wyborczego wygląda wg poniższego wykazu:
1. Jan Kuriata zam. Koszalin – 5 500 zł;
2. Błażej Papiernik, zam. Koszalin – 4 500 zł;
3. Piotr Jedliński, zam. Koszalin – 44 800 zł;
4. Łukasz Sendlewski, zam. Koszalin – 6 500 zł;
5. Bogumiła Tiece¸ zam. Koszalin – 5 379 zł;
6. Kamila Waszkiewicz, zam. Koszalin – 18 300 zł;
7. Przemysław Krzyżanowski, zam. Koszalin – 6 000 zł;
8. Marcin Kwapisz, zam. Koszalin – 8 000 zł;
9. Andrzej Fulbiszewski zam. Koszalin – 4 600 zł.
10. Anna Jedlińska zam. Koszalin – 13 000 zł.