Dumni z Koszalina

REMONT UL. FRANCISZKAŃSKIEJ

Remont objął odcinek o długości 0,495 km, a na nim: 

  • remont nawierzchni bitumicznych na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową wraz ze skrzyżowaniami, 
  • remont chodników, zjazdów, zatok przystankowych, 
  • wymianę krawężników przy jezdni, wymianę obrzeży, wymianę włazów kanałowych i wpustów deszczowych wraz z remontem studni i regulacją wysokościową, 
  • regulację pokryw telekomunikacyjnych, zaworów wodociągowych, gazowych, 
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 
  • montaż koszy i ławki, 
  • montaż nowej wiaty przystankowej. 

Wartość robót:  

2 398 500,00 zł brutto, w tym: 

  • 1 082 141,41 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Wykonawca:  

P.P.U.H FUKS Krystian Mendziak z Koszalina