Dumni z Koszalina

Nowy start dla Koszalina. Prezydent Piotr Jedliński oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński ubiega się o reelekcję z ramienia własnego komitetu wyborczego „Dumni z Koszalina”. Kilka dni temu podpisano porozumienie programowe z Polskim Stronnictwem Ludowym, wcześniej prezydencki komitet poparła partia Polska 2050 Szymona Hołowni – te dwa ugrupowania tworzą koalicję Trzecia Droga, która startowała w ostatnich wyborach parlamentarnych. Na mitingu wyborczym KWW Piotra Jedlińskiego … Dowiedz się więcej

Radio Koszalin – Konferencja prasowa 09.01.2024

„Dumni! Z Koszalina” – pod takim hasłem prezydent Koszalina Piotr Jedliński będzie prowadził swoją kampanię wyborczą, która ma zapewnić mu reelekcję. O szczegółach mówił we wtorek podczas konferencji prasowej. https://prk24.pl/75238643/wybory-samorzadowe-piotr-jedlinski-rozpoczyna-prekampanie-wyborcza

GK24.pl – Konferencja prasowa 09.01.2024

Pod hasłem „Dumni z Koszalina” rozpoczęła się właśnie kampania społeczna, która lada dzień zamieni się zapewne w kampanię wyborczą obecnego prezydenta Koszalina i kandydatów na radnych, którzy go wspierają. https://gk24.pl/grupa-prezydenta-koszalina-piotra-jedlinskiego-juz-prawie-gotowa/ar/c1-18220921

REMONT AMFITEATRU

Zakończyły się prace budowlane związane z remontem amfiteatru. Pozostał jeszcze zakup mebli i scenotechniki oraz nagłośnienia dla sceny amatorskiej, które dofinansuje min.: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli, na początku lipca będzie można zobaczyć na scenie pierwszych artystów. Prace warte 43,9 mln zł wykonała firma Budimex. Inwestycja była dofinansowana z UE w ramach … Dowiedz się więcej

BUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY ODRODZENIA

Budowa i przebudowa ulicy Odrodzenia Zakres rzeczowy 1. w zakresie robót drogowych : 1.1.  Odcinka A przebiegającego od ulicy Podgórnej do Al. Monte Cassino w tym : – nawierzchni ulicy długości ok  343 m z kostki brukowej betonowej typu starobruk gr. 10cm układanej w kształt łuku rzymskiego, – obustronny chodnik z kostki betonowej płukanej z … Dowiedz się więcej

BUDOWA SZKOLNEGO OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO

Budowa  Szkolnego Obserwatorium  Astronomicznego wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania obiektu (projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego) I.                    ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT OBEJMUJE :              powierzchni netto 108,94 m2 i kubaturze 920,4 m3 wraz z wykończeniem              wewnętrznym i zewnętrznym „pod klucz” 6.         Wyposażenie  obiektu w tym :                 – kopuła astronomiczna śr. 5,5m  wraz … Dowiedz się więcej

BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. POŁCZYŃSKIEJ

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej branża drogowa długość ulicy – około 1800 m klasa ulicy – zbiorcza konstrukcje i przekroje jezdni: 1)        Przebudowę należy poprzedzić, zgodnie z § 154 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. ze zm.), oceną stanu technicznego konstrukcji oraz jej podłoża. 2)        … Dowiedz się więcej

ROZBUDOWA UL. KRAKUSA I WANDY

Zadanie dofinasowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: Priorytet IV: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.1: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi o długości ok. 1,10 km wraz z przebudową skrzyżowania świetlnego ul. Lechickiej z … Dowiedz się więcej

ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW RZEKI DZIERŻĘCINKI (OD WODNEJ DOLINY DO PRZYSTANI JACHTOWEJ NA JEZIORZE JAMNO)

„Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej na Jeziorze Jamno)”   w ramach zadania inwestycyjnego Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnymna terenie Koszalina Etap I – odcinek od Wodnej Doliny do wiaduktu kolejowego przy ul. Batalionów Chłopskich – odcinek długości 2 350 mb – termin realizacji 2017 – 30.06.2019 r. Wykonawca: DOMAR … Dowiedz się więcej