Dumni z Koszalina

REMONT AMFITEATRU

Zakończyły się prace budowlane związane z remontem amfiteatru. Pozostał jeszcze zakup mebli i scenotechniki oraz nagłośnienia dla sceny amatorskiej, które dofinansuje min.: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli, na początku lipca będzie można zobaczyć na scenie pierwszych artystów. Prace warte 43,9 mln zł wykonała firma Budimex. Inwestycja była dofinansowana z UE w ramach … Dowiedz się więcej

ROZBUDOWA UL. KRAKUSA I WANDY

Zadanie dofinasowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: Priorytet IV: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.1: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi o długości ok. 1,10 km wraz z przebudową skrzyżowania świetlnego ul. Lechickiej z … Dowiedz się więcej

PRZEBUDOWA AL. EUROPEJSKIEJ

Dokumentacja projektowa została opracowana przez: Projekt budowlany : Pracownia Projektowa MOST Marta Włodarczak Tomasz Świderski Sp.j., 64-605 Wargowo, Wargowo 88, Projekt wykonawczy :   Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski, ul. Sasanek 6, 75-810 Koszalin Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków Koszt realizacji robót: 32.697.498,29 zł W tym przebudowa wodociągu 1.543.905,77 zł, finansowana … Dowiedz się więcej

BUDOWA NOWOCZESNEJ SPALARNI W KOSZALINIE

201 milionów złotych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę ITPOK w Koszalinie! Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie wraz z Miastem Koszalin planuje budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Koszalinie, której zadaniem będzie odzysk energii z odpadów, których nie da się poddać recyklingowi. Inwestycja w Koszalinie powstanie … Dowiedz się więcej

GRUNTOWNY REMONT HALI GWARDII

Hala, która wychowała wiele pokoleń koszalińskich sportowców, zyskała nowe oblicze. Mam nadzieję, że będzie służyć przez kolejne lata klubom Kospel Gwardia Koszalin i MKS Żak, a także każdemu kto ma w sercu ducha sportu. W ramach inwestycji został wymieniony:

PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO W KOSZALINIE

7 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie otwarty został przetarg na kompleksową modernizację ulicy Piłsudskiego. Wpłynęły aż cztery oferty i wybrano firmę Strabag. Remont ul. Piłsudskiego, od ul. Pileckiego do ul. Traugutta, ma kosztować 13,5 mln zł, z czego ponad 5 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach prac wymieniono m.in. instalacje … Dowiedz się więcej

MODERNIZACJA UL. SZCZECIŃSKIEJ

Remont ulicy Szczecińskiej postępuje zgodnie z planem. –  Obecnie trwają prace m.in. przy wykonywaniu nasypów, ulepszaniu podłoża oraz kładzeniu warstwy mrozoodpornej w obrębie ronda BOWiD. – Rozpoczęto też roboty brukarskie w miejscu pętli autobusowej. – Trwają również prace nad budową kanalizacji deszczowej na odcinku Szczecińska- rondo Wołyńska. Ulica Szczecińska po przebudowie będzie miała: – 4 … Dowiedz się więcej

UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO W OBRĘBIE ULIC SZCZECIŃSKA – LECHICKA

Budowa  sieci wodociągowej dł.  2.314 m, sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej dł. 1.616 m, przepompowni ścieków P1 i P3 wraz z zagospodarowaniem terenu , kanalizacji sanitarnej tłocznej dł. 1.541 m, sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dł. 2.438 m, nawierzchnię docelową ul. Ekonomicznej dł. 445,4 m wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem i kanałem teletechnicznym, oraz dojazdy … Dowiedz się więcej

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU ŻŁOBKA „SKRZAT” PRZY UL. LELEWELA 12

Termomodernizacja budynku żłobka „Skrzat” z wymianą części stolarki zewnętrznej, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniem nowej wentylacji mechanicznej, wymianą instalacji wody zimnej i ciepłej oraz modernizacją instalacji elektrycznej Wykonawca: Z.O. „PRIMA” Zenek Bednarek z Koszalina Koszt: 1 655 055 zł Termin realizacji: 18.09.2020 r.

ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTÓW DROGOWYCH W CIĄGU AL. MONTE CASSINO

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostów, rozbiórka istniejących mostów, Budowa nowego mostu o długości 238,4 m i szerokości 25,5 m wraz z infrastruktura towarzyszącą , Budowa nowego układu drogowego z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu, rozbiórka i budowa sieci wodociągowej, rozbiórka i budowa kanalizacji deszczowej, rozbiórka i budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanału … Dowiedz się więcej