Dumni z Koszalina

PRZEBUDOWA UL. JEDNOŚCI I UL. GŁOWACKIEGO

Przebudowa ul. Jedności na odcinku  o długości około 402 mz budową chodników, odwodnieniem, oświetleniem ulicznym. Przebudowa ul. B. Głowackiego o długości około 287 mz budową chodników, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Budowa ciągu pieszo-jezdnego (odnoga ul. B. Głowackiego) z kostki brukowej betonowej o długości około 90 m i szerokości 5 m

Wykonawca: „DOMAR” Kazimierz Domaracki z Biesiekierza

Koszt: 5 880 503,97 zł

Termin realizacji: 19.07.2022 r.