Dumni z Koszalina

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ W ULICY WĄWOZOWEJ OD UL. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI DO UL. WŁADYSŁAWA IV

Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej  w ul. Wąwozowej od ul. Popiełuszki do ul. Władysława IV   o długości 900 m wraz z budową chodnika, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego

Wykonawca: „STRABAG” Spółka  z o.o. z Pruszkowa

Koszt: 2 986 874,43 zł

Termin realizacji: 27.10.2022 r.