Dumni z Koszalina

BUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY ODRODZENIA

Budowa i przebudowa ulicy Odrodzenia Zakres rzeczowy 1. w zakresie robót drogowych : 1.1.  Odcinka A przebiegającego od ulicy Podgórnej do Al. Monte Cassino w tym : – nawierzchni ulicy długości ok  343 m z kostki brukowej betonowej typu starobruk gr. 10cm układanej w kształt łuku rzymskiego, – obustronny chodnik z kostki betonowej płukanej z … Dowiedz się więcej

BUDOWA SZKOLNEGO OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO

Budowa  Szkolnego Obserwatorium  Astronomicznego wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania obiektu (projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego) I.                    ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT OBEJMUJE :              powierzchni netto 108,94 m2 i kubaturze 920,4 m3 wraz z wykończeniem              wewnętrznym i zewnętrznym „pod klucz” 6.         Wyposażenie  obiektu w tym :                 – kopuła astronomiczna śr. 5,5m  wraz … Dowiedz się więcej

BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. POŁCZYŃSKIEJ

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej branża drogowa długość ulicy – około 1800 m klasa ulicy – zbiorcza konstrukcje i przekroje jezdni: 1)        Przebudowę należy poprzedzić, zgodnie z § 154 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. ze zm.), oceną stanu technicznego konstrukcji oraz jej podłoża. 2)        … Dowiedz się więcej

ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW RZEKI DZIERŻĘCINKI (OD WODNEJ DOLINY DO PRZYSTANI JACHTOWEJ NA JEZIORZE JAMNO)

„Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej na Jeziorze Jamno)”   w ramach zadania inwestycyjnego Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnymna terenie Koszalina Etap I – odcinek od Wodnej Doliny do wiaduktu kolejowego przy ul. Batalionów Chłopskich – odcinek długości 2 350 mb – termin realizacji 2017 – 30.06.2019 r. Wykonawca: DOMAR … Dowiedz się więcej

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY MORSKIEJ

1)   zjazdy w miejscach „poza ścieżką rowerową” : – ulepszone podłoże 2)  chodniki i dojścia do posesji : Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „Infrabud” Janusz Kłosowski, ul. Zwycięstwa 16, 75-033 Koszalin Kosz realizacji :  1.363.829,62 zł Termin wykonania : 02.05.2017 r.

ROZBUDOWA UL. F. CHOPINA

Zakres robót obejmuje rozbudowę ulicy F. Chopina na długości około 270 m i polega na: • przebudowie nawierzchni jezdni i zjazdów, • rozbudowie parkingów i chodników, • przebudowie oświetlenia drogowego, • przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką kanału ciepłowniczego. Projektowana rozbudowa ulicy F. Chopina w Koszalinie podniesie bezpieczeństwo i standard ruchu pieszego oraz pojazdów, także … Dowiedz się więcej

PRZEBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Powstańców Wielkopolskich na odcinku 637,25 m od skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa do skrzyżowania z ulicą Lechicką oraz odcinka ulicy Kolejowej: Termin realizacji: maj/czerwiec 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Wartość robót i usług zgodnie z umowami: Roboty budowlane – 2.768.607,36 zł brutto Nadzór inwestorski – 21.599,99 zł brutto Wykonawca … Dowiedz się więcej

PRZEBUDOWA UL. HARCERSKIEJ

„Przebudowa ul. Harcerskiej w Koszalinie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym” Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Harcerskiej o długości około 193 m , polegających na Projektowana przebudowa ulicy Harcerskiej podniesie bezpieczeństwo i standard ruchu pieszego oraz pojazdów, a także wpłynie na uporządkowanie zagospodarowania terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Dodatkowo wpłynie na zwiększenie … Dowiedz się więcej