Dumni z Koszalina

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 13

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 z wymianą części stolarki zewnętrznej, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej,  modernizacją  instalacji wentylacji mechanicznej,  przebudową  instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wykonaniem zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Wykonawca: P.B.U. Paweł Daniel z Koszalina

Koszt: 2 206 668,02 zł

Termin realizacji: 13.01.2023 r.