Dumni z Koszalina

ROZBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W UL. DZIERŻĘCIŃSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PALMOWEJ DO UL. LUBIATOWSKIEJ

Budowa ścieżki rowerowej w ul. Dzierżęcińskiej  długości 1858 mo nawierzchni asfaltowej  wraz z budową chodnika,  oświetleniem i kanałem technologicznym od ul. Palmowej do ul. Lubiatowskiej

Wykonawca: „STRABAG” Spółka  z o.o. z Pruszkowa

Koszt: 4 025 188,95 zł

Termin realizacji: 30.06.2022 r.