Dumni z Koszalina

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU ŻŁOBKA „SKRZAT” PRZY UL. LELEWELA 12

Termomodernizacja budynku żłobka „Skrzat” z wymianą części stolarki zewnętrznej, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniem nowej wentylacji mechanicznej, wymianą instalacji wody zimnej i ciepłej oraz modernizacją instalacji elektrycznej

Wykonawca: Z.O. „PRIMA” Zenek Bednarek z Koszalina

Koszt: 1 655 055 zł

Termin realizacji: 18.09.2020 r.