Dumni z Koszalina

BUDOWA ODCINKA UL. WŁOSKIEJ

Budowa odcinka ulicy Włoskiej o nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 105 m wraz z budową chodników, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Wykonawca: P.I.B. „MAGRO” inż.. Andrzej Grochowina z Koszalina

Koszt: 476 390,38 zł

Termin realizacji: 16.03.2020 r.