Dumni z Koszalina

BUDOWA ODCINKA UL. HOLENDERSKIEJ REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „OSIEDLE UNII EUROPEJSKIEJ – DROGI”

Budowa odcinka ulicy Holenderskiej  o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 170 m wraz z budową chodników, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Wykonawca: PRIiB „INFRABUD” Sp. z o.o. z Koszalina

Koszt: 1 167 123,73 zł

Termin realizacji: 16.06.2020 r.