Dumni z Koszalina

BUDOWA UL. CHAŁUBIŃSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI AUTOBUSOWEJ DO RONDA

Budowa ulicy Chałubińskiego na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania ulic Słoneczna-Promykowa o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 240 m wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Wykonawca: „DOMAR” Kazimierz Domaracki z Tatowa

Koszt: 1 831 515,85 zł

Termin realizacji: 18.12.2019 r.