Dumni z Koszalina

ŚCIEŻKA ROWEROWA WZDŁUŻ UL. DZIERŻĘCIŃSKIEJ

Budowa ścieżki rowerowej w ul. Dzierżęcińskiej  dł. 390 m o nawierzchni asfaltowej  wraz z budową chodnika, oświetleniem i kanałem technologicznym od ul. Dębowej do ul. Gołębiej

Wykonawca: „STRABAG” Spółka  z o.o. z Pruszkowa

Koszt: 1 216 849,24 zł

Termin realizacji: 31.10.2019 r.