Dumni z Koszalina

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU ZS NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI PRZY UL. MORSKIEJ 108

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 8 z wymianą części stolarki zewnętrznej, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniem nowej wentylacji mechanicznej w salach gimnastycznych, wymianą instalacji wody zimnej i ciepłej, modernizacją instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wymianą zewnętrznej kanalizacji deszczowej

Wykonawca: Z.O. „PRIMA” Zenek Bednarek z Koszalina

Koszt: 3 092 949,07 zł

Termin realizacji: 20.08.2020 r.