Dumni z Koszalina

BUDOWA UL. KRAŃCOWEJ

Budowa ulicy Krańcowej o nawierzchni asfaltowej o długości 650 m wraz z budową chodników , ciągu pieszo-rowerowego, odwodnieniem , oświetleniem ulicznym , kanałem technologicznym i przebudowa gazociągu

Wykonawca: konsorcjum firm INFRABUD, TEBRA

Koszt: 4 104 153,30 zł

Termin realizacji: 31.05.2021 r.