Dumni z Koszalina

BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY RYCERSKIEJ

Budowa ulicy Rycerskiej o nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk o długości ok. 200 m wraz z budową chodników, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Wykonawca: P.P.W. „TEBRA” Grzegorz Kowalczyk z Koszalina

Koszt: 1 212 001,35 zł

Termin realizacji: 29.03.2019 r.