Dumni z Koszalina

BUDOWA ODCINKA UL. WŁOSKIEJ

Budowa odcinka ulicy Włoskiej  o nawierzchni z kostki betonowej o  długości około 121 m wraz z budową chodników, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Wykonawca: „DOMAR” Kazimierz Domaracki z Biesiekierza

Koszt: 569 819,30 zł

Termin realizacji: 30.04.2020 r.

Zdjęcia inwestycji