Dumni z Koszalina

MODERNIZACJA KŁADKI NAD RZEKĄ DZIERŻĘCINKĄ

Remont i wzmocnienie przyczółków, remont dźwigarów stalowych, wykonanie nowej płyty żelbetowej dźwigara, wykonanie nowych dojazdów i balustrad, zabezpieczenie powierzchni betonowych i stalowych

Wykonawca: P.B. „SOROKO” A. Soroko Spółka Jawna Koszalin

Koszt: 152 549,64 zł

Termin realizacji: 31.03.2020 r.