Dumni z Koszalina

BUDOWA SZKOLNEGO OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO

Budowa  Szkolnego Obserwatorium  Astronomicznego wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania obiektu (projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego)

I.                    ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT OBEJMUJE :

  1. Przygotowanie i oczyszczenie terenu
  2. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową
  3. Wywóz i utylizację gruzu , nadmiaru ziemi i odpadów budowlanych
  4. Roboty ziemne
  5. Budowę parterowego budynku obserwatorium o pow. zabudowy 170,45m2 ,

             powierzchni netto 108,94 m2 i kubaturze 920,4 m3 wraz z wykończeniem

             wewnętrznym i zewnętrznym „pod klucz”

6.         Wyposażenie  obiektu w tym :

                – kopuła astronomiczna śr. 5,5m  wraz z kompletnym wyposażeniem, automatyką napędu

               kopuły i klapy, oprogramowaniem, systemem zdalnego sterowania , drzwiami 

               wejściowymi i systemem ogrzewania

– sprzęt optyczny (teleskop główny z montażem słupowym, teleskop do obserwacji słońca 

   z filtrami , lornetka ze statywem, kamera planetarna) wraz z niezbędnym

   oprogramowaniem ,kalibracją , uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi)

             – komputer sterujący z niezbędnym oprogramowaniem

                – komputer do obróbki danych z niezbędnym oprogramowaniem

– schodołaz gąsienicowy dla niepełnosprawnych poruszających  się na wózkach

             – meble (biurka, stoły, szafy, krzesła, fotele, regały metalowe)

             – tablica szkolna, ekran , rzutnik, wieszak szatniowy

             – rolety okienne typu screen.

             – wyposażenie łazienek (dozowniki mydła, kosze na śmieci, pojemniki na ręczniki

                papierowe, pojemniki na torebki higieniczne, podajniki papieru toaletowego,

                szczotki do WC, wieszaki, uchwyty dla niepełnosprawnych, lustra, piktogramy)        

7.        Wykonanie kompletnych instalacji wewnątrz budynku w tym :

– wewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej

– wewnętrzną instalacje kanalizacji deszczowej

– wewnętrzną instalację wodociągową

– wewnętrzną instalację ogrzewania elektrycznego

– instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

– wewnętrzne instalacje elektryczne

– wewnętrzne instalacje teletechniczne

8.            Wykonanie kompletnych instalacji zewnętrznych 3 tym :

– Przyłącze wodociągowe

– Przyłącze kanalizacji sanitarnej

– Przyłącze kanalizacji deszczowej

– Zasilanie kablowe budynku

– Oświetlenie zewnętrzne

– Kanalizacja teletechniczna z przyłączem światłowodowym

9.            Zagospodarowanie terenu w tym : 

                – Opaska wokół budynku z kostki betonowej

– Fundament pod drugą kopułę astronomiczną

                – Chodniki z kostki betonowej

                – Schody terenowe z balustradą

                – Droga dojazdowa z kostki betonowej

                – Ogrodzenie panelowe z 2 furtkami

                – Ukształtowanie terenu w zakresie objętym opracowaniem projektowym

                – Przywóz i rozścielenie humusu w zakresie objętym opracowaniem projektowym

                – Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z ich roczną pielęgnacją

              w zakresie objętym opracowaniem projektowym.

Umowny termin wykonania: 15.06.2016 r.

Wykonawca robót : Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne KOBET Sp. z o.o. ul. Połczyńska 64, 75 – 816 Koszalin

Cena za wykonanie : 1.449.542,70 zł.