Dumni z Koszalina

BUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY ODRODZENIA

Budowa i przebudowa ulicy Odrodzenia

Zakres rzeczowy

1. w zakresie robót drogowych :

1.1.  Odcinka A przebiegającego od ulicy Podgórnej do Al. Monte Cassino w tym :

– nawierzchni ulicy długości ok  343 m z kostki brukowej betonowej typu starobruk gr. 10cm układanej w kształt łuku rzymskiego,

– obustronny chodnik z kostki betonowej płukanej z dodatkiem kamienia naturalnego
o nieregularnych kształtach bezfazowych gr. 8 cm (kolor szary) szerokości 2,0m,

– zjazdy do posesji z kostki betonowej płukanej z dodatkiem kamienia naturalnego
o nieregularnych kształtach bezfazowych gr. 8 cm (kolor czarny),

– miejsca postojowe z kostki betonowej płukanej z dodatkiem kamienia naturalnego
o nieregularnych kształtach bezfazowych gr. 8 cm (kolor czarny),

1.2. Odcinka  B przebiegającego od Placu Kilińskiego do odcinka A w tym :

– nawierzchni ulicy  z kostki brukowej betonowej typu starobruk gr. 10 cm układanej w kształt łuku rzymskiego długości ok  164m,

– obustronnego chodnika z kostki betonowej płukanej z dodatkiem kamienia naturalnego o nieregularnych kształtach bezfazowych gr. 8cm (kolor szary) zmiennej szerokości 4,5 m
do 2,0 m,

– zjazdów do posesji z kostki betonowej płukanej z dodatkiem kamienia naturalnego o nieregularnych kształtach bezfazowych gr. 8 cm (kolor czarny),

1.3.  Odcinka  C przebiegającego od odcinka A do ul. Podgórnej w tym:

– nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej typu starobruk gr. 10 cm układanej w kształt łuku rzymskiego długości ok 149 m

– obustronnego chodnika z kostki betonowej płukanej z dodatkiem kamienia naturalnego o nieregularnych kształtach bezfazowych gr. 8 cm (kolor szary) zmiennej szerokości 4,5 m
do 2,0 m,

– zjazdów do posesji z kostki betonowej płukanej z dodatkiem kamienia naturalnego o nieregularnych kształtach bezfazowych gr. 8cm (kolor czarny),

1.4.  Odcinka  D przebiegającego od Batalionów Chłopskich do odcinka A  długości  ok 79 m

     z kostki kamiennej surowo łupanej 15/17.

1.5. Chodnika A przebiegającego od Alei Monte Cassino do odcinka ulicy A szerokości 3,0 m długości ok 52 m  z kostki betonowej płukanej z dodatkiem kamienia naturalnego o nieregularnych kształtach bezfazowych gr. 8 cm (kolor szary),

1.6.  Odcinka Sch: chodnika z biegami schodowymi szerokości 2,5m długości ok  74 m z kostki betonowej płukanej z dodatkiem kamienia naturalnego o nieregularnych kształtach bezfazowych gr. 8 cm (kolor szary),

1.7. wycinkę drzew i krzewów,

1.8.  wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem wszelkich zgód.

1.9.  wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowo,

1.10. regulacja studzienek, kratek ściekowych i włazów kanałowych,

1.11. regulacja zaworów wodociągowych i gazowych,

1.12. wykonanie zieleni.

  1. 2.    w zakresie instalacji elektrycznych:

2.1.            usunięcie kolizji sieci ENERGA-OPERATOR S.A.

–                     SN 15kV – Kolizja nr 1, 2 i 7 ok 100/114 mb

–                     nn 0,4kV – Kolizja nr 3, 4, 5, 6 ok 95/114 mb

–                     kanalizacja światłowodowa linii nr 343 ok 52 mb

–                     Rury ochronne dwudzielne fi=110mm ok  260 mb

–                     Rury ochronne dwudzielne fi=160mm ok  18 mb

2.2.            demontaż istniejącego oświetlenia ENERGA Oświetlenie – 15 kpl

–                     wyczyszczenie, zabezpieczenie i przekazanie zdemontowanych elementów oświetlenia ulicznego na bazę Energa Oświetlenie Sp. z o.o. przy ul. Moniuszki 8 w Karlinie

2.3.              oświetlenie uliczne i przejść dla pieszych

–                     kablowa linia zasilająca YAKXS 4x35mm2 dł. ok 10mb

–                     montaż szafki oświetleniowej SO 4-obwodowej (wykonanie Koszalin)

–                     wymiana zwieraczy nożycowych na wkładki WT-1/gF 63A

–                     kablowa linia oświetleniowa YAKXS 5x35mm2 dł. ok 1700mb

–                     Montaż słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych h=5,5m z wysięgnikami gr. ścianki 4mm montowane na fundamencie prefabrykowanym F-100/30 z oprawą o korpusie stopu aluminium (anodowane) LED o mocy 42W – 45kpl

–                     montaż słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych h=5,0m z oprawami doświetlenia przejść dla pieszych o mocy 75W wraz z sygnalizatorem pulsującym IVS LED 2x3W koloru pomarańczowego – 3kpl

–                     montaż barierek stalowych ochronnych przy  6 słupach  o numerach  L-24,L-25,
 L-26, L-27, L-28, L-29.

  1.  branża teletechniczna – kanał technologiczny:

–          rurociąg kablowy 2-otworowy PP110 – dł. ok 630m

–          rurociąg kablowy 1-otworowy PP110 – dł. ok 20m

–          rurociąg kablowy z rur 3xHDPE 40 – dł. ok 65m

–          budowa studni kablowych SKR-2 (4szt); SKO-2g (12szt) i SK-1 (25szt) – 41szt

  1. 4.        w zakresie sieci wod-kan  i odwodnienia drogi  :

4.1.                        sieć wodociągowa   w tym:

4.1.1.      – de110mm PE100  dł.   ok 400,0 m

4.1.2.      – de90mm PE100   dł.     ok   3,0 m

4.1.3.      – de63mm PE100   dł.     ok   5,0 m

4.1.4.      – de40mm PE100   dł.    ok    5,0 m

4.1.5.      – de32mm PE100   dł.     ok  70 m

4.1.6.      hydrant nadziemny dn  80  szt. 2

4.1.7.      hydrant podziemny dn80 szt. 1

4.1.8.      zasuwa dn100 z króćcami PE do zgrzewania – szt. 3

4.1.9.      zasuwa dn100 kołnierzowa                                   – szt. 2

4.1.10.  zasuwa dn80 z króćcami PE do zgrzewania         – szt. 5

4.1.11.  zasuwa dn50 z króćcami PE do zgrzewania          – szt. 5

4.1.12.  nawiertka de110/32                                              – szt. 3

4.1.13.  zasuwka do przyłączy domowych do zgrzewania dn25 – szt. 1

4.1.14.  nawiertka de110/40                                              – szt. 1

4.2.                        Sieć kanalizacji deszczowej :

4.2.1.      – dn300 bet.           dł. ok 199  m

4.2.2.      – dn200 PCV           dł. ok 164  m

4.2.3.      – dn160 PCV           dł.  ok 22  m

4.2.4.      studzienka dn400 PCV       – szt. 4

4.2.5.      studnia dn1200 bet.          – szt. 14

4.2.6.      wpusty uliczne dn500        – szt. 33

4.3.                        Sieć  kanalizacji sanitarnej :

4.3.1.      – dn200 PCV           dł. ok  24  m

4.3.2.      studzienka dn400 PCV       – szt. 1