Dumni z Koszalina

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. ZWYCIĘSTWA (ODCINEK OD UL. TRAUGUTTA DO ULICY LUBIATOWSKIEJ)

Ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej o długości około 2010 m wraz z budową chodników, oświetlenia ulicznego, zatok autobusowych i wiat przystankowych.

Wykonawca: „DOMAR” Kazimierz Domaracki z Tatowa

Koszt: 4 118 337,16 zł

Termin realizacji: 14.06.2019 r.