Dumni z Koszalina

MODERNIZACJA UL. SZCZECIŃSKIEJ

Remont ulicy Szczecińskiej postępuje zgodnie z planem.

–  Obecnie trwają prace m.in. przy wykonywaniu nasypów, ulepszaniu podłoża oraz kładzeniu warstwy mrozoodpornej w obrębie ronda BOWiD.

– Rozpoczęto też roboty brukarskie w miejscu pętli autobusowej.

– Trwają również prace nad budową kanalizacji deszczowej na odcinku Szczecińska- rondo Wołyńska.

Ulica Szczecińska po przebudowie będzie miała:

– 4 pasy (po 2 w każdą stronę),

– 3 ronda,

– Dodatkowo zyska bezpieczny układ drogowy przy węźle S6 i S11.

W ramach przypomnienia – inwestycję realizuje firma STRABAG, a jej koszt to 34,7 mln zł. Modernizacja ul. Szczecińskiej jest dofinansowana dotacją z drugiej Edycji Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 30 mln zł.