Dumni z Koszalina

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD WIADUKTU KOLEJOWEGO NAD UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej  o długości 4528 m wraz z oświetleniem, miejscami obsługi rowerzystów, ławkami, koszami na śmieci i psie odchody.

Wykonawca: „DOMAR” Kazimierz Domaracki z Tatowa

Koszt: 5 997 675,35 zł

Termin realizacji: 30.03.2020 r.