Dumni z Koszalina

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU WARSZTATOWEGO W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRZY ULICY JANA PAWŁA II 17

Termomodernizacja budynku warsztatowego CKU wraz z wymianą części stolarki zewnętrznej, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniem nowej wentylacji mechanicznej w salach warsztatowych, wymianą instalacji wody zimnej i ciepłej w części węzłów sanitarnych oraz przebudową instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Wykonawca: PUH BREJNAK z Koszalina

Koszt: 2 509 482,66 zł

Termin realizacji: 31.07.2019 r.