Dumni z Koszalina

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD UL. BOSMAŃSKIEJ DO UL. T. MAZOWIECKIEGO

Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej  o długości ok. 40 m wraz z oświetleniem od ronda T. Mazowieckiego do ul. Bosmańskiej

Wykonawca: „DOMAR” Kazimierz Domaracki z Tatowa

Koszt: 98 312,82 zł

Termin realizacji: 09.08.2019 r.