Dumni z Koszalina

MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO I SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZYLEGŁYMI POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA PRZY UL. WŁ. ANDERSA 30

Kompletna wymiana pokrycia dachu na budynku głównym szkoły , na budynku sali gimnastycznej i budynku zaplecza sali gimnastycznej  wraz remontem kominów , wymiana rynien i rur spustowych i wymianą instalacji odgromowej

Wykonawca: P.U.B. „LEŚ” Paweł Leś z Żydowa

Koszt: 2 092 671,57 zł

Termin realizacji: 30.06.2020 r.