Dumni z Koszalina

BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ PRZY UL. LUBIATOWSKIEJ

Budowa wiaty piknikowej przy ul. Lubiatowskiej wyposażonej w instalację elektryczną oświetleniową w ramach zadania inwestycyjnego RO Lubiatowo

Wykonawca: P.B. „SOROKO” A. Soroko Spółka Jawna z Koszalina

Koszt: 127 920 zł

Termin realizacji: 19.08.2019 r.