Dumni z Koszalina

BUDOWA ODCINKA UL. KOPERNIKA – DOJAZD DO STRAŻY POŻARNEJ

Budowa ulicy Kopernika o nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości około  140 m, stanowiącym dojazd do strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej od alei Monte Cassino wraz z budową chodników, odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i sygnalizacją świetlną

Wykonawca: „DOMAR” Kazimierz Domaracki z Biesiekierza

Koszt: 1 328 795,02 zł

Termin realizacji: 20.07.2020 r.