Dumni z Koszalina

BUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH: UL. ZIENTARSKIEGO I UL. WŁOSKIEJ W KOSZALINIE

Budowa dwóch dróg osiedlowych – ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie: wykonanie jezdni o długości ok. 600 m, wraz z chodnikami, oświetleniem i brakującą infrastrukturą techniczną. Uzasadnienie: W miejscu planowanej inwestycji obecnie funkcją drogi tymczasowe z płyt betonowych, bez poboczy, chodników i oświetlenia. Ulice Zientarskiego i Włoska zapewniają dojazd do licznych budynków mieszkalnych, a także obiektów infrastruktury społecznej, takich jak sklepy, gabinety lekarskie, plac zabaw, kościół. Na drogach tych odbywa się wzmożony ruch samochodowy i pieszy. Inwestycja wpłynie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa pieszych poprzez oddzielenie ruchu pojazdów od ruchu pieszego.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-12-31

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.105.500,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 105.500,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,01 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 2.000.000,00