Dumni z Koszalina

PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO W KOSZALINIE

7 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie otwarty został przetarg na kompleksową modernizację ulicy Piłsudskiego. Wpłynęły aż cztery oferty i wybrano firmę Strabag.

Remont ul. Piłsudskiego, od ul. Pileckiego do ul. Traugutta, ma kosztować 13,5 mln zł, z czego ponad 5 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach prac wymieniono m.in. instalacje podziemne (a zwłaszcza kanalizację ogólnospławną na deszczową i sanitarną), nawierzchnię drogi, chodniki, ścieżki rowerowe oraz miejsca parkingowe i przystanki autobusowe. Zainstalowano też energooszczędne oświetlenie.

Termin realizacji, w związku z utrudnieniami związanymi z rozbieżnościami w dokumentacji a stanem faktycznym oraz zwiększeniem zakresu robót Zakładu Gazowniczego, a także brakami materiałów budowlanych na rynku przesunął się na początek kwietnia 2023 roku.

Ulica Piłsudskiego to jedna z najpiękniejszych ulic Koszalina. Po modernizacji na pewno będzie wizytówką naszego miasta.