Dumni z Koszalina

BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŻYTNIEJ

Budowa ulicy Żytniej o nawierzchni asfaltowej o długości 413 m wraz z budową chodników , odwodnieniem i oświetleniem „licznym oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej długości 554 m.

Wykonawca: PRIiB „INFRABUD” Sp. z o.o. z Koszalina

Koszt: 3 813 852,57 zł

Termin realizacji: 22.04.2019 r.