Dumni z Koszalina

UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO W OBRĘBIE ULIC SZCZECIŃSKA – LECHICKA

Budowa  sieci wodociągowej dł.  2.314 m, sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej dł. 1.616 m, przepompowni ścieków P1 i P3 wraz z zagospodarowaniem terenu , kanalizacji sanitarnej tłocznej dł. 1.541 m, sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dł. 2.438 m, nawierzchnię docelową ul. Ekonomicznej dł. 445,4 m wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem i kanałem teletechnicznym, oraz dojazdy i place manewrowe na terenach przepompowni, drogi montażowo-eksploatacyjne pow. ok. 14.000 m2

Wykonawca: PIŚ „EKOWODROL” Sp. z o.o. z Koszalina

Koszt: 14 592 563,19 zł

Termin realizacji: 30.05.2020 r.