Dumni z Koszalina

ZAGOSPODAROWANIE GÓRY CHEŁMSKIEJ – ZRÓWNOWAŻONA TRASA ROWEROWA TYPU SINGLE TRACK

Wytyczenie, wybudowanie i oznakowanie trasy rowerowej na Górze Chełmskiej typu Single Track o średniej szerokości 1 m i długości 7514 m, składającej się z odcinków ścieżki rowerowej typu Single Track o długości 5742 m i odcinków dojazdowych , który stanowią istniejące drogi o długości 1772 m wraz z dostawą i montażem oznakowania trasy, tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i stojaka na rowery

Wykonawca: P.I.B. „MAGRO” inż.. Andrzej Grochowina z Koszalina

Koszt: 762 866,15 zł

Termin realizacji: 17.08.2019 r.