Dumni z Koszalina

ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW RZEKI DZIERŻĘCINKI (OD WODNEJ DOLINY DO PRZYSTANI JACHTOWEJ NA JEZIORZE JAMNO)

„Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej na Jeziorze Jamno)”  

w ramach zadania inwestycyjnego

Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym
na terenie Koszalina

Etap I – odcinek od Wodnej Doliny do wiaduktu kolejowego przy ul. Batalionów Chłopskich

– odcinek długości 2 350 mb

– termin realizacji 2017 – 30.06.2019 r.

Wykonawca: DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76 – 039 Biesiekierz

Koszt wykonania:           3.757.171,35 

Etap II – odcinek od wiaduktu przy ul. Batalionów Chłopskich do wysokości Oczyszczalni Ścieków w Jamnie

– odcinek długości 4 600 mb

– termin realizacji 2017-2019 r.

W trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

Koszt inwestorski :  7.080.- tys. zł

Etap III – odcinek od Oczyszczalni Ścieków do Przystani Jachtowej

– odcinek długości 2 500 mb

– termin realizacji do 2020 r.

Koszt inwestorski :  780 tys. zł