Dumni z Koszalina

TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE UL. PROSTEJ W KOSZALINIE

Zakres robót obejmuje budowę:

  • ulicy jednojezdniowej dwupasowej;
  • obustronnych chodników;
  • 28 miejsc postojowych;
  • 4 skrzyżowań;
  • kanalizacji deszczowej.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania pn. Budowa ul. Prostej w Koszalinie w kwocie 1 779 5668,12 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 850 825,339 zł.