Dumni z Koszalina

ROZBUDOWA UL. F. CHOPINA

Zakres robót obejmuje rozbudowę ulicy F. Chopina na długości około 270 m i polega na:

• przebudowie nawierzchni jezdni i zjazdów,

• rozbudowie parkingów i chodników,

• przebudowie oświetlenia drogowego,

• przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką kanału ciepłowniczego.

Projektowana rozbudowa ulicy F. Chopina w Koszalinie podniesie bezpieczeństwo i standard ruchu pieszego oraz pojazdów, także dla osób niepełnosprawnych. Zwiększona liczba miejsc postojowych wzdłuż jezdni umożliwi łatwiejszy dostęp do przylegających budynków mieszkalnych i obiektów usługowych, natomiast zastosowanie tzw. „nawierzchni cichej” ograniczy hałas komunikacyjny.

Termin Realizacji: 15 IX 2016 r. – 31 V 2017 r.

Wartość robót i usług zgodnie z umowami:

Roboty budowlane – 1.089.913,25 zł brutto

Nadzór inwestorski – 7.300,00 zł brutto

Nadzór przyrodniczy – 2. 000,00 zł brutto