Dumni z Koszalina

PRZEBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Powstańców Wielkopolskich na odcinku 637,25 m od skrzyżowania z ulicą

Zwycięstwa do skrzyżowania z ulicą Lechicką oraz odcinka ulicy Kolejowej:

  • · przebudowa nawierzchni z betonu asfaltowego,
  • · przebudowa istniejących zjazdów i chodników,
  • · przebudowa oświetlenia,
  • · przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
  • · zagospodarowanie terenów zielonych.

Termin realizacji: maj/czerwiec 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Wartość robót i usług zgodnie z umowami:

Roboty budowlane – 2.768.607,36 zł brutto

Nadzór inwestorski – 21.599,99 zł brutto

Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o., Pruszków.