Dumni z Koszalina

PRZEBUDOWA UL. HARCERSKIEJ

„Przebudowa ul. Harcerskiej w Koszalinie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym”

Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Harcerskiej o długości około 193 m , polegających na

  • · przebudowie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów,
  • · przebudowie oświetlenia,
  • · przebudowie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym.

Projektowana przebudowa ulicy Harcerskiej podniesie bezpieczeństwo i standard ruchu pieszego oraz pojazdów, a także wpłynie na uporządkowanie zagospodarowania terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Dodatkowo wpłynie na zwiększenie atrakcyjności okolicznego terenu.

Termin realizacji: od 8 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Wartość robót i usług zgodnie z umowami:

Roboty budowlane – 677 846,47 zł brutto

Wykonawca robót: DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów

SONY DSC