Dumni z Koszalina

PRACE NA ULICY PODGÓRNEJ I NA PLACU KILIŃSKIEGO

Remont objął:

  • wykonanie nowej ulicy o łącznej dł. 834 m;
  • wykonanie obustronnych chodników o łącznej długości ok. 1600 m;
  • powstanie 60 miejsc postojowych, w tym 5 stanowisk dla osób niepełnosprawnych;
  • wykonanie nowego oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 759 049,67 zł. Całkowita wartość inwestycji: 9 974 649,33 zł.