Dumni z Koszalina

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO PRZY ULICY CHOPINA 42

Wymiana części stolarki zewnętrznej , wymiana instalacji centralnego ogrzewania , wykonanie nowej wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej i kuchni , wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej w części węzłów sanitarnych oraz modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Wykonawca: PRiOB „BUDDOM” inż. Zdzisław Ślubowski

Koszt: 3 365 999,72 zł

Termin realizacji: 31.07.2019 r.