Dumni z Koszalina

ETAP PRZYGOTOWAWCZY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „TARGOWISKO MIEJSKIE PRZY ULICY POŁCZYŃSKIEJ”

Rozbiórka istniejącego budynku administracyjnego i toalet publicznych oraz dostawa i montaż dwóch kompletnie wyposażonych kontenerów (sanitarnego i biurowo-socjalnego) wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zasileniem w energię elektryczna oraz wykonaniem nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej w niezbędnym zakresie.

Wykonawca: P.I.B. „MAGRO” inż.. Andrzej Grochowina z Koszalina

Koszt: 682 259,98 zł

Termin realizacji: 15.01.2020 r.