Dumni z Koszalina

BUDOWA UL. WIERZBOWEJ W KOSZALINIE ORAZ BUDOWA ODCINKA DROGI TYMCZASOWEJ UL. WIERZBOWEJ

Budowa ulicy Wierzbowej o nawierzchni asfaltowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dębową do skrzyżowania z ul. Mahoniową  o długości 478 m wraz z budową chodników , odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych o długości 171 m na odcinku od ul. Mahoniowej do skrzyżowania z ul. Mirtową

Wykonawca: „DOMAR” Kazimierz Domaracki z Tatowa

Koszt: 2 416 685,21 zł

Termin realizacji: 30.04.2019 r.