Dumni z Koszalina

BUDOWA UL. WĄWOZOWEJ WRAZ Z BRAKUJĄCYM UZBROJENIEM, OŚWIETLENIEM I ODWODNIENIEM PASA DROGOWEGO

Budowa odcinka  ul. Wąwozowej  o nawierzchni z kostki betonowej brukowej o długości 48 m wraz z budową chodnika, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Wykonawca: P.I.B. „MAGRO” inż.. Andrzej Grochowina z Koszalina

Koszt: 265 822,96 zł

Termin realizacji: 22.02.2019 r.