Dumni z Koszalina

BUDOWA ODCINKA UL. WŁOSKIEJ

Budowa odcinka ulicy Włoskiej  o nawierzchni z kostki betonowej o  długości około 121 m wraz z budową chodników, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym Wykonawca: „DOMAR” Kazimierz Domaracki z Biesiekierza Koszt: 569 819,30 zł Termin realizacji: 30.04.2020 r.

MODERNIZACJA KŁADKI NAD RZEKĄ DZIERŻĘCINKĄ

Remont i wzmocnienie przyczółków, remont dźwigarów stalowych, wykonanie nowej płyty żelbetowej dźwigara, wykonanie nowych dojazdów i balustrad, zabezpieczenie powierzchni betonowych i stalowych Wykonawca: P.B. „SOROKO” A. Soroko Spółka Jawna Koszalin Koszt: 152 549,64 zł Termin realizacji: 31.03.2020 r.

BUDOWA ODCINKA UL. KOPERNIKA – DOJAZD DO STRAŻY POŻARNEJ

Budowa ulicy Kopernika o nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości około  140 m, stanowiącym dojazd do strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej od alei Monte Cassino wraz z budową chodników, odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i sygnalizacją świetlną Wykonawca: „DOMAR” Kazimierz Domaracki z Biesiekierza Koszt: 1 328 795,02 zł Termin realizacji: 20.07.2020 r.

PRZEBUDOWA UL. JEDNOŚCI I UL. GŁOWACKIEGO

Przebudowa ul. Jedności na odcinku  o długości około 402 mz budową chodników, odwodnieniem, oświetleniem ulicznym. Przebudowa ul. B. Głowackiego o długości około 287 mz budową chodników, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Budowa ciągu pieszo-jezdnego (odnoga ul. B. Głowackiego) z kostki brukowej betonowej o długości około 90 m i szerokości 5 m Wykonawca: „DOMAR” Kazimierz Domaracki z Biesiekierza … Dowiedz się więcej

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 13

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 z wymianą części stolarki zewnętrznej, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej,  modernizacją  instalacji wentylacji mechanicznej,  przebudową  instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wykonaniem zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych Wykonawca: P.B.U. Paweł Daniel z Koszalina Koszt: 2 206 668,02 zł Termin realizacji: 13.01.2023 r.

BUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH: UL. ZIENTARSKIEGO I UL. WŁOSKIEJ W KOSZALINIE

Budowa dwóch dróg osiedlowych – ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie: wykonanie jezdni o długości ok. 600 m, wraz z chodnikami, oświetleniem i brakującą infrastrukturą techniczną. Uzasadnienie: W miejscu planowanej inwestycji obecnie funkcją drogi tymczasowe z płyt betonowych, bez poboczy, chodników i oświetlenia. Ulice Zientarskiego i Włoska zapewniają dojazd do licznych budynków mieszkalnych, a … Dowiedz się więcej

DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW BYŁEGO GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 5 DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W KOSZALINIE

Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych w 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku głównym szkoły o powierzchni użytkowej ok. 1 872 m2, wraz z przebudową instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania; dobudowa 3-kondygnacyjnej części dydaktycznej do budynku sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej ok. 446 m2 wraz budową zalicznikowej linii kablowej nn 0,4 kV oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej … Dowiedz się więcej