Dumni z Koszalina

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY MORSKIEJ

1)   zjazdy w miejscach „poza ścieżką rowerową” : – ulepszone podłoże 2)  chodniki i dojścia do posesji : Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „Infrabud” Janusz Kłosowski, ul. Zwycięstwa 16, 75-033 Koszalin Kosz realizacji :  1.363.829,62 zł Termin wykonania : 02.05.2017 r.

ROZBUDOWA UL. F. CHOPINA

Zakres robót obejmuje rozbudowę ulicy F. Chopina na długości około 270 m i polega na: • przebudowie nawierzchni jezdni i zjazdów, • rozbudowie parkingów i chodników, • przebudowie oświetlenia drogowego, • przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką kanału ciepłowniczego. Projektowana rozbudowa ulicy F. Chopina w Koszalinie podniesie bezpieczeństwo i standard ruchu pieszego oraz pojazdów, także … Dowiedz się więcej

PRZEBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Powstańców Wielkopolskich na odcinku 637,25 m od skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa do skrzyżowania z ulicą Lechicką oraz odcinka ulicy Kolejowej: Termin realizacji: maj/czerwiec 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Wartość robót i usług zgodnie z umowami: Roboty budowlane – 2.768.607,36 zł brutto Nadzór inwestorski – 21.599,99 zł brutto Wykonawca … Dowiedz się więcej

PRZEBUDOWA UL. HARCERSKIEJ

„Przebudowa ul. Harcerskiej w Koszalinie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym” Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Harcerskiej o długości około 193 m , polegających na Projektowana przebudowa ulicy Harcerskiej podniesie bezpieczeństwo i standard ruchu pieszego oraz pojazdów, a także wpłynie na uporządkowanie zagospodarowania terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Dodatkowo wpłynie na zwiększenie … Dowiedz się więcej

PRZEBUDOWA AL. EUROPEJSKIEJ

Dokumentacja projektowa została opracowana przez: Projekt budowlany : Pracownia Projektowa MOST Marta Włodarczak Tomasz Świderski Sp.j., 64-605 Wargowo, Wargowo 88, Projekt wykonawczy :   Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski, ul. Sasanek 6, 75-810 Koszalin Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków Koszt realizacji robót: 32.697.498,29 zł W tym przebudowa wodociągu 1.543.905,77 zł, finansowana … Dowiedz się więcej

BUDOWA NOWOCZESNEJ SPALARNI W KOSZALINIE

201 milionów złotych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę ITPOK w Koszalinie! Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie wraz z Miastem Koszalin planuje budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Koszalinie, której zadaniem będzie odzysk energii z odpadów, których nie da się poddać recyklingowi. Inwestycja w Koszalinie powstanie … Dowiedz się więcej

TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE UL. PROSTEJ W KOSZALINIE

Zakres robót obejmuje budowę: Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania pn. Budowa ul. Prostej w Koszalinie w kwocie 1 779 5668,12 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 850 825,339 zł.

ŚCIEŻKA ROWEROWA NA UL. WĄWOZOWEJ

Oficjalnie otworzyliśmy kolejną ścieżkę rowerową w Koszalinie  Koszt inwestycji wyniósł: 2986874,43 zł Inwestycja została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

GRUNTOWNY REMONT HALI GWARDII

Hala, która wychowała wiele pokoleń koszalińskich sportowców, zyskała nowe oblicze. Mam nadzieję, że będzie służyć przez kolejne lata klubom Kospel Gwardia Koszalin i MKS Żak, a także każdemu kto ma w sercu ducha sportu. W ramach inwestycji został wymieniony: